Mon National Fund -America
  Home. Contact. Activities. People & History. Statement. CC Members. About Us. Links.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သြန်ဂအုံဂကူမန်

Mon National Fund -American

သွက်ဂွံဒက်ပတန် ဩန်ဂအုံဂကူမန်(MNF)ဝွံ ကောံဓရီုဇၞော် အလုံဂကူမန် မရနုက်ကဵုပိဝါတုဲ  နူကဵုသၞာံ (၂၀၀၆) တေံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်နူကဵု ပေါဲကောံဓဂရီုဇၞော် အလုံ ကောန်ဂကူမန်တုဲ ဩန်ဂအုံအလုံဂကူမန် ၜိုန်ရဟွံမံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် နူကဵုသ္အာၚ် ဍုၚ်အမေရိကာန် ကေုာံ ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတံ စမံက်ဂတဝ် ဒက်ပတန်ကၠုၚ်ဩန်ဂအုံကောန်ဂကူတၞဟ်ဟ်တံအိုတ်ရ၊ ဩန်ဂအုံဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်အမေရိကာန်ဂှ် နူကဵုဂကောံ မန်အလုံကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန် သ္ပကမကထတုဲ စဒက်ပတန်လဝ်နူကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (Jan,01,2008) တေံရ၊ ဩန်ဂအုံဝွံ နဒဒှ်ဩန်ဂအုံ လုပ်သၞောဝ်မွဲ ကဵုလဝ်သမ္တီ ကုအလဵုသဳကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်နွံရ။

တၚ်ရန်တၟံဂမၠိုၚ်

1.      သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ပရေၚ်ပညာ ပရေၚ်ထတ်ယုက် ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်

2.      သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ပရေၚ်မၞိဟ် ကေုာံပရေၚ်ရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ် ဂကူမန်ဂမၠိုၚ်

3.      သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ပရေၚ်လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် အနုသုခုမမန်ဂမၠိုၚ်

4.      သွက်ဂွံထံက်ပၚ် ကာမံက်တိုန်ပရေၚ်ဂကူမန်၊

သက္ကရဇ်ဍုၚ် ၁၃၈၁ ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ် ဂိတုခ္ဍဲသဳ ( ၀၈၊ ၂၀၁၉) လ္ပာ်မံက် ဘဲဍာ်ဇၞော် လဗိုတ်ကျာထတ် ဒဵုသရိုဟ် ဂၠံၚ်ဍာန်ဒဒန်လီုလာ် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ် က္တဵုဒှ်တုဲ အလုံတွဵုရးဍုၚ်မန်မွဲ ၜိုတ် (၉၀) က္ဍိုပ်ကၠံပြၚ်ၚ် ဒးဒုၚ်ဘဲဒဏ်ဏံရ။ သ္ပဟိုတ်နူကဵုဒဏ်သဘာဝဏံတုဲ နူကဵုဗဟဵုကမ္မတဳ ဂကောံမန်အလုံကၟိန်ဍုၚ်အ မေရိကာန် (MAA) ကော်ကောံဓရီုကာတၟေၚ်တုဲ  ဩန်ဂအုံဂကူမန်ဝွံ ဒးအခိၚ်သုၚ်စောဲထေက်ရောၚ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်တုဲ ဩန်ဂအုံဂကူမန် နူကဵုသွာ ၚ်ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်ပိုဲဏံ ထံက်ပၚ်ဏာ ကုညးမ္ဒး ဒုၚ်ဘဲဒဏ်သဘာဝ ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်မန်တေံ လၟိဟ်မဩန်ဒဝ်ဠာ ၜါလ္ၚီ  $ (2000) ကီုရောၚ်။

တၞဟ်နဂွံဒှ်ခရိတ်လွဳယဲ သွက်အ္စာဇၞော် နာဲၚိုဲတုၚ်  ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (Sept,01,2017)တေံ နူကဵုဩန်ဂအုံဂကူမန်ဏံ ကေၚ်ထံက်ပၚ်လဝ် အ္စာဇၞော်နာဲၚိုဲတုၚ် ဗၞတ်မွဲလ္ၚီဒဝ်ဠာ $(1000) နွံရ။

ဩန်ဂအုံဂကူမန်ဝွံ ဩန်နုၚ်နိဓိဂကူမန် သွက်ဂွံသုၚ်စောဲပ္ဍဲဘဝပစ္စုပ္ပန်ဏံ ဟီုမာန်ရ၊ သ္ပဟိုတ်နူ ကဵုပိုဲဂိုၚ်ဒေပ်စွံလဝ်နွံတုဲ အခိၚ်နွံပၟိက်မ္ဂး ရပ်စပ်သုၚ်စောဲမာန်ရ၊ အကာဲအရာပစ္စုပ္ပန်ဏံ အပ္ဍဲကဵုဍုၚ်မိတိမ ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတေံ ဗီုဒးဒုၚ်မံၚ်ဘဲသဘာဝဏံမ္ဂး နူသ္ၚောဲသ္ၚောဲတေံ ညးမွဲတော်အဲမွဲဇန် ယဝ်ရပိုဲဂိုၚ်ဒေပ်ပလေဝ်ပလေတ်လဝ် ဟွံမွဲမ္ဂး ဗီုအကာဲအရာက္တဵုဒှ်မံၚ်တ္ၚဲဏံ နနဲလဵုလေဝ် ပိုဲတံထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်ညး သ္ကအ်ဟွံလောဲသွာရ၊ 

အပ္ဍဲကဵုဂကူမွဲမွဲ ဂွံဒက်ပတန်ပရေၚ်ဗၠးၜးမွဲမွဲမာန်ကီု ဂွံဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ဇကု အပိုၚ်မာန်ကီု ဒးဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဇြဟတ်ပံၚ်ကောံ ပရေၚ်ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်နူသ္ၚောဲသ္ၚောဲ  နနဲသာ်ဏံကီုရ။  ကံကုသဵုပိုဲ ပိုဲဂွံပတှ်ေကေတ်မာန်ဂှ် စိုပ်အခိၚ်ပိုဲ ဒးပတိတ်ဇြဟတ်ရ၊ ဂကူလဵုပိုဲပတှ်ေပတှ်ေ အိုတ်ကၞောတ် ပိုဲကဵုပိုဲရ ဒးရီုဗၚ်ညးသ္ကအ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဇြဟတ်ဩန်ဂအုံဂကူမန် နူကဵုဇြ ဟတ်ဍောတ်တ်မံၚ်ဏံ ညံၚ်သ္ဂောံဖေါအ်ဗြေဝ်သၠုၚ်ပတိုန်အသိၚ်မာန်ဂှ် မွဲတ္ၚဲမွဲဒကေဝ်မာန်န် မွဲဂိတုမွဲဒကေဝ်မာန်န် မွဲသၞာံမွဲ ဒကေဝ်မာန်န် ဘိုၚ်ထံက်ပၚ်ပကောံပကေဝ်အိုတ်ညိဂှ် မိက်ဂွံကသေအ်ကၟဝ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ဏာ အလုံကော န်ဂကူမန်တံဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရ။

MAA- ဌာနပရိုၚ်